Loot box #1 (Board&Dice)

Značka: Board&Dice
479 Kč
Skladem, ihned k odeslání (2 ks)

Kolekce bonusů, malých modulů a propagačních materiálů od společnosti Board & Dice. Pro hry jako Teotihuacan, Tawantinsuyu, Tekhenu, Origins a další

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pro koho?

  • Pro hráče her od společnosti Board & Dice

Strojově přeloženo:

Loot Box je sbírka propagačního obsahu a malých modulů pro několik her vydaných společností Board&Dice. Vše bylo pečlivě vytvořeno a navrženo s ohledem na vás - hráče.

Teotihuacan: Město bohů
- 1 Kniha výzev

Kniha výzev obsahuje 6 variant pro zkušené hráče, které obsahují specifické předem dané nastavení, jež klade důraz na určitý aspekt hry. Některé z těchto variant obsahují také speciální pravidla a podmínky vítězství, které zvyšují úroveň obtížnosti a mění myšlení hráčů o tom, jak dosáhnout vítězství.

Tekhenu: Obelisk Slunce
- 1 Kniha výzev
- 1 látkový pytlík
- Modul: Vznešené budovy (včetně 4 destiček vznešených budov)

Kniha výzev obsahuje 3 varianty pro zkušené hráče, z nichž každá přidává k běžnému postupu sestavování nějakou odbočku a zpestřuje hru.

Modul Vznešené budovy dává každému hráči speciální destičku budovy. Jednou za hru, když stavíte budovu, ať už jako dílnu nebo lom (akce boha Osirise), v okolí chrámového komplexu (akce bohyně Hathor) nebo v cizí oblasti (akce boha Setha), můžete tuto destičku umístit pod nově postavenou budovu. Pokud tak učiníte, zdvojnásobíte získané odměny.

Tawantinsuyu: Říše Inků
- 1 Kniha výzev
- 1 látkový pytel

Kniha výzev obsahuje 3 varianty pro zkušené hráče. Dvě varianty se objevily během digitálního mistrovství světa Tawantinsuyu 2021, a jsou proto jedinečně vyvážené pro 4 hráče. Třetí varianta není pro slabé povahy, stejně tak představuje odborně zpracovanou výzvu.

Původ: První stavitelé
- Modul: (včetně nové karty zvěrokruhu a doprovodné destičky zvěrokruhu).
- Modul: Hlas (včetně 5 karet Hlasu a 1 karty s pravidly)

Ophiuchus vám umožňuje rozhodnout se vyřešit bonusovou akci místa setkání místo jedné z běžně dostupných akcí.

Hlas dává zvláštní pravomoci slabším (a tedy méně žádoucím) kostkám Mluvčího. Když si vezmete kostku Mluvčího s hodnotou 2 nebo 3, můžete okamžitě získat související výhodu vyobrazenou na kartě Hlasu, než kostku Mluvčího umístíte do své hráčské oblasti.

Zapotec
- Modul: Rychlý start (včetně 10 karet Rychlý start a 1 karty s pravidly)

Po provedení všech ostatních kroků nastavení jako obvykle (včetně počátečních základních zdrojů) dostane každý hráč 2 náhodné karty Rychlého startu, z nichž si vybere 1 kartu a získá na ní vyobrazené výhody. Některé výhody Rychlého startu mohou dokonce umožnit jednoduchou akci Kapitál v prvním tahu.

Krabice s kořistí obsahuje také speciální QR kód pro Příběhy útěku (obsahující pohlcující zvukové úvody) a 4 vlastní bodovací značky a značku prvního hráče pro kameny mandaly.

Text výrobce:

The Loot Box is a collection of promotional content and small modules for several games published by Board&Dice. Everything has been carefully crafted and designed with you—the players—in mind.

Teotihuacan: City of Gods
• 1 Book of Challenges

The Book of Challenges contains 6 variants for experienced players, all featuring a specific predetermined setup which puts the focus on a certain aspect of game play. Some of these variants also include special rules and victory conditions which add to the difficulty level and change the mindset of player on how to achieve victory.

Tekhenu: Obelisk of the Sun
• 1 Book of Challenges
• 1 cloth bag
• Module: Noble Buildings (including 4 Noble Building tiles)

The Book of Challenges contains 3 variants for experienced players, each adding a twist to the normal setup procedure and some additional flavor to the game play.

The Noble Buildings module gives each player a special Building tile. Once per game, when constructing a Building, whether as a workshop or quarry (Osiris God Action), around the Temple Complex (Hathor God Action), or in a foreign region (Seth God Action), you may place this tile underneath the newly constructed Building. If you do so, double the rewards received.

Tawantinsuyu: The Inca Empire
• 1 Book of Challenges
• 1 cloth bag

The Book of Challenges contains 3 variants for experienced players. Two variants were featured during the Tawantinsuyu Digital World Championship 2021 and are therefore uniquely balanced for 4 players. The third variant is not for the faint of heart, likewise representing an expertly crafted challenge.

Origins: First Builders
• Module: Ophiuchus, the 13th sign of the Zodiac (including a new Zodiac card and accompanying Zodiac tile)
• Module: The Voice (including 5 Voice cards and 1 card with rules)

Ophiuchus lets you choose to resolve the bonus action of an Encounter Site instead of one of the actions normally available.

The Voice gives special powers to the weaker (and, therefore, less desirable) Speaker dice. When taking a Speaker die of value 2 or 3, you may immediately receive the associated benefit depicted on the Voice card before placing the Speaker die in your player area.

Zapotec
• Module: Quick Start (including 10 Quick Start cards and 1 card with rules)

After performing all other setup steps as normal (including starting basic resources), each player is dealt 2 random Quick Start cards from which they will choose 1 card and receive its depicted benefits. Certain Quick Start benefits may even enable a simple Capital action on the first turn.

The Loot Box also contains a special QR code for Escape Tales (containing immersive audio introductions) and 4 custom Scoring markers and a First Player marker for Mandala Stones.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství ke hrám
ZÁKLAD / ROZŠÍŘENÍ: Rozšíření

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: