Jak na One-handed Fan (OH Fan)

Nauč se One-handed (OH) Fan alias jednoruční vějíř. Důležité je, aby tvoje karty měly finish a klouzaly po sobě. Karty s finishem najdeš v sekci Cardistry karty.

Jednoruční vějíř se ve většině případů nedělá s celým balíčkem – většinou ho cardista umí v obou rukách, v každé s polovinou balíčku. Uč se tedy nejdřív s polovinou, cca 26 kartami. A nejprve se uč vějíř dělat v dominantní ruce, tedy pokud jsi pravák, tak v pravé.

Balíček chytni do gripu, kde na kratší straně uprostřed nahoře je palec a spodní kratší strana balíčku je opřená o prostředníček a prsteníček. Ukazováček a malíček karty přidržují po stranách ve spodní části. Palec sundej shora balíčku, přibliž ho co nejvíc k malíčku a balíček tak opři o prostředníček a prsteníček, můžeš k nim přidat i ukazováček. Palcem tlač balíček směrem od těla, zbylými prsty k tělu – tím se balíček rozprostře do vějíře. Čím rychleji to uděláš, tím lépe bude vějíř vypadat.

Až ti vějíř půjde v jedné ruce, nauč se to druhou.

[Autor-dejf]