Jak hrát Warhammer 40 000

Jirka aka Snorri z Rohaté Kostky tě dnes naučí hrát Warhammer 40 000! Vysvětlí ti, co budeš potřebovat, jaká jsou pravidla a všechno k tomu, aby se z tebe stal úspěšný hráč.

Warhammer 40 000 tě jako hráče staví do role velitele jednotek ve snaze porazit nepřítele, či splnit určitý úkol. Největším lákadlem této hry je fakt, že armáda, která je pod tvým velením je skutečně tvoje a žádné dvě armády nejsou doopravdy stejné. Při setkání s protihráčem tak můžeš ukázat nejen svůj velitelský um, ale také svou fantazii a tvůrčí schopnosti.

Co budeš potřebovat:

  1. svoje modely
  2. palcové měřítko
  3. šestistěnné kostky
  4. základní knihu pravidel
  5. knihu rozšířených pravidel pro tvoji armádu zvanou Kodex

A pokud se rozhodneš hrát podle pokročilejších pravidel, kromě těchto základních věcí se ti budou hodit karty. Těch jsou dva druhy: Tactical Objective a Strategy. První z nich jsou taktické úkoly, díky kterým můžeš nad protihráčem vyhrát nejen tím, že porazíš jeho jednotky. Strategy jsou zase lsti, které můžeš ve hře použít.

Průběh kola:

Bitvě samotné předchází příprava herního stolu a vyložení jednotek na stůl. Průběh této fáze se však liší vzhledem k misi a průběh přípravy je uveden u každé z misí v knize pravidel.

Když je vybráno bojiště a jednotky jsou připraveny, je na čase začít vrhat kostky. Hra je rozdělena na kola. Každé kolo se pak dělí na dva tahy, jeden tah pro každého hráče. Když hráč provede činnosti ve svém tahu, jeho tah končí a je na řadě jeho protihráč. Když oba hráči provedou celé své tahy, končí jedno kolo a začíná kolo nové. Hráčovy tahy jsou pak rozděleny na fáze. Těmi jsou: Movement Phase, Psychic Phase, Shooting Phase, Charge Phase, Fight Phase a Morale Phase. 

Movement Phase

V Movement Phase, neboli pohybové fázi hýbe hráč se svými jednotkami po herním prostoru. Maximální vzdálenost, o kterou se mohou modely v jednotce pohnout, je uvedena u každé jednotky v Kodexu pod zkratkou M. Jako velitel máš také možnost Advance. To znamená, že se jednotka rozhodne urychlit svůj postup do úkrytu, od nepřítele, či proti němu, čímž však omezuje svou možnost efektivně střílet. Pokud se pro tuto možnost rozhodneš, stačí hodit jednou kostkou a její výsledek v palcích přidat ke svému pohybu.

Psychic Phase

Ve světě Warhammer 40 000 existují bytosti, které jsou schopny svou myslí či přístroji změnit samotnou realitu. Tyto zvláštní schopnosti se projevují v této fázi. Takové jednotky mohou posílit své spojence, oslabit nepřátele, či svými schopnostmi nepřátele přímo likvidovat. Pokud máš ve své armádě takové modely, v této fázi je plně využiješ. Pokud takové modely nemáš, můžeš tuto fázi přeskočit.

Shooting phase

Ve střelecké fázi tvoje jednotky využijí svůj smrtící arzenál, aby protivníky likvidovaly na dálku. Jednotky se však liší zbraněmi, kterými operují a svou schopností tyto nástroje ovládat. Schopnost manipulace se zbraní je dána takzvaným ballistic skillem, který je u tvých jednotek uveden pod zkratkou BS. Je uveden číslem a plusem, což znamená: aby bojovník úspěšně zasáhl svůj cíl, musí na kostce hodit uvedené číslo nebo vyšší hodnotu. Pokud je tedy například uvedený ballistic sklil 3+, musíš hodit tři a více, aby střela zasáhla svůj cíl. Hody jedné a dvou jsou v tomto případě počítány jako minutí. Síla a průraznost zbraně je pak uvedena samostatně u hodnot pro danou zbraň. Zbraně mají také omezeno, do jaké vzdálenosti vystřelí. Pokud střelec úspěšně zasáhne, pak se porovnává síla zbraně a odolnost cíle, v pravidlech S, strength dané zbraně a T, toughness cíle. Jakou hodnotu je potřeba pro úspěšné poškození hodit je uvedeno v knize základních pravidel. V případě úspěšného zranění háže protivník na zasažené jednotky armor save, u pravidel jednotky uvedený jako SV. Podle hodnoty zase poznáš, kolik musíš hodit, aby byl zásah negován brněním jednotky. Neprohozené armor savy znamenají, že brnění selhalo v negování zásahu a model je zraněn. Pokud počet jeho bodů zranění uvedených pod zkratkou W klesne na nulu, je model odebrán ze hry jako ztráta.

Charge phase

Někdy arzenál pro boj na dálku nedokáže protivníka úplně zlikvidovat, a tak je zapotřebí použít zbraně na blízko. V charge phase hráč nominuje jednotky, které chtějí zaútočit na nepřátele v boji zblízka. Nominované cíle pak mají možnost vypálit na útočníky ze svých zbraní, avšak za značně omezených podmínek. Po této obranné salvě háže útočící hráč o to, zda se jeho jednotka do boje na blízko dostane. Hráč hodí dvě šestistěnné kostky a výsledek porovná se vzdáleností mezi jednotkami. Pokud se výsledek součtu na hozených kostkách rovná či přesahuje vzdálenost v palcích, dostala se jednotka úspěšně do boje na blízko a hráč může posunout své modely k nepřátelské jednotce. Pokud je výsledek nižší, jednotka ve svém útoku selhala a zůstává na místě.

(Maximum hodu dvěma kostkami je 12, má tedy smysl pokoušet se o charge na cíle vzdálené maximálně 12 palců)

Fight Phase

Následuje fight phase. V této fázi se promítá brutální boj na blízko, kterými je Warhammer tak dobře známý. Postup je velice podobný, jako ve střelecké fázi. Jen je místo Balistic sklil použit Weapon Skill pod zkratkou WS, místo síly zbraní je použita síla samotného modelu a počet útoků každého modelu je uveden jako A u pravidel ke každé jednotce. Samozřejmě jednotka může bojovat pouze s nepřáteli, kteří jsou dostatečně blízko. Aby mohl model zaútočit, musí být s protivníkem v takzvaném base contact, tedy musejí se dotýkat podstavce.

V této fázi má protivník šanci způsobit nějaké zranění, neboť se do boje na blízko se svými modely také zapojí. Warhammer 40 000 však odměňuje agresivitu, a tak jako první útočí jednotky, které v tomto tahu provedly útok. Když hráč odháže útoky za tyto jednotky, teprve pak se začnou hráči střídat ve výběru zbývajících jednotek. Vybírat začíná vždy ten hráč, jehož tah právě probíhá. Když hráči nominují a využijí útoky všech jednotek v boji na blízko, tato fáze končí.

Morale phase

Poslední fáze tvého tahu, morale phase, promítá vervu tvých jednotek a jejich ochotu zůstat v boji. Pokud jednotka utržila během kola nějaké ztráty, je potřeba na ní hodit takzvaný morale test. Pro ten budeš potřebovat jedinou kostku. Hodíš kostkou, k výsledku přičteš počet ztrát za toto kolo a porovnáš výsledek s Leadership, Ld svojí jednotky. Poté odebereš tolik modelů, o kolik přesahuje součet hodu a ztrát leadership. Tento krok opakuj pro každou jednotku, která utržila ztráty.

Touto poslední fází se uzavírá tvůj tah a nyní je čas, aby Váš protivník prošel těmi samými fázemi u svých jednotek.

Na první pohled se může zdát, že i tento zevrubný popis je na tebe až moc. Nemusíš se však bát, je to jen otázka cviku. Pečlivě si projdi základní pravidla a postupně tato základní pravidla se svým spoluhráčem zkoušej. Během několika her se pro tebe stanou automatickou činností. 

Sleduj nás na instagramu: @fyftstore

[Autor-dorreah]