Jak na KUBB aneb hraj férově, svrhni krále | Pravidla

Co je KUBB? Kubb je společenská venkovní hra na dva týmy. Oblíbená je především v severských zemích, ze kterých se postupně šíří i do dalších zemí Evropy. Jeden tým tvoří 1 až 6 členů a může hrát prakticky kdokoliv – od dětí až po seniory.

Je to ideální hra na zahradní párty, oslavy a nebo jen prostě jen tak do parku. Shodíš soupeřovy kubby dřív, než shodí on ty tvoje? Dej si bacha na krále, ten musí padnout jako poslední.

Tip: Švédskou hru Kubb a ostatní venkovní hry najdeš v kategorii Venkovní hry.
 

Kubb se dělá v několika variantách. Například Kubb Family je lehčí než originál, a je tak vhodnější pro děti. Nebo Kubb s čísly, kde kubby mají na sobě čísla a musíš přehodit soupeřovo skóre. 

Pravidla Kubbu od A do Z👑

Kubb je skvělá hra, ideální pro menší, ale i větší počet hráčů - můžeš ho totiž hrát 1v1, nebo taky 6v6!

Hrací pole Kubbu si udělej ideálně na měkké, ale posekané trávě - jinak by kubby nebyly stabilní a nebyly by vidět - nebo třeba na písčité ploše. Šířka hracího pole je 5 metrů a délka 8 metrů - pro zkrácení hry lze hrát i při délce 6 metrů.

Skvělé je například hřiště na petanque, kde si můžeš klacíkem nebo nohou do písku vyznačit okraje a střed hřiště a usnadnit orientaci při hraní.

Hrací figury hry Kubb jsou jeden král, deset kubbů, šest vrchacích kolíků a čtyři rohové kolíky na vyznačení obvodu hřiště - rozmísti je tak, aby tvořily obdélník 5x8 metrů - a dva středové kolíky, které rozdělují hřiště na dvě poloviny. Všechny kolíky ční od země 15 cm.

Jak rozestavět hrací figury

Na obě kratší strany hřiště rozestav rovnoměrně 5 kubbů tak, aby byly stejně daleko od sebe. Celkem proti sobě tedy bude stát 10 kubbů ve vzdálenosti 8 metrů od sebe. Dále do samého středu hřiště postav krále.

KUBB hra

Začátek a následný průběh hry

Hra začíná rozhozem dvou libovolných hráčů (z protějších týmů). Každý hráč z týmu stojí na své základní (kratší) čáře. Dále nahlas napočítejte do tří a na "tři" oba hráči najednou hodí.

Ten, jehož kolík skončil blíže u krále (resp. podstava kolíku, nikoliv plášť), aniž by krále shodil (v opačném případě by tým ihned prohrál), si může vybrat - začne první házet, nebo si zvolí libovolnou stranu. Pokud si tedy vítěz rozhozu zvolí stranu, protihráč je první na tahu - a naopak.

Na začátku stojí všichni hráči na své základní čáře, počáteční tým má všech 6 kolíků a zahajuje první hrací kolo. Šesti pokusy hodu kolíkem se snaží shodit všechny kubby stojící na základní čáře soupeře. Hráč musí stát za základní čárou, na které má rozestavěné vlastní kubby.

co je to kubb a jaká jsou pravidla?

Po odházení 6 kolíků prvním týmem sebere druhý tým všechny popadané kubby ze své poloviny a ze základní čáry je hodí na polovinu prvního týmu. První tým musí poházené kubby na své polovině vztyčit přímo tam, kam dopadly. Druhý tým si vezme všech 6 kolíků a jde házet.

V Kubbu platí pravidlo, že musíš shodit nejdříve všechny kubby uvnitř pole a až poté se vrhnout na ty, které stojí na základní čáře (a tedy čím více kubbů stojí na tvé polovině, tím jsi ve větší výhodě).

Druhý tým tedy musí shodit všechny kubby uvnitř soupeřova pole a následně až shodit ty na základní čáře. Tolik kubbů, kolik se druhému týmu podaří shodit, opět první tým sebere, hodí na druhou polovinu, kde kubby následně druhý tým vztyčí.

Hráč při hodu kolíkem nesmí stát blíž k soupeřově polovině, než stojí kubb nejbližší ke králi na jeho vlastní polovině. Tento kubb je nová odhodová linie.

KUBB hra rozehrana

Hlavně takticky: Protihráč se vždy snaží shodit kubby, které na tvé polovině stojí nejblíže králi, protože by tvá odhodová linie byla moc blízko jeho polovině. 
 

Pokud týmu, který je na tahu, stále zbývají kolíky, ale všechny kubby na protihráčově straně jsou shozeny, může házet po králi - ale pouze ze své základní čáry!

  • Týmy se střídají v zahajování hracího kola.
  • Kubby neustále putují z jedné poloviny hřiště na druhou.
  • Hra končí tehdy, když se jednomu s týmů podaří shodit krále.
  • Pokud krále shodíš ještě dřív, než jsou shozeny všechny kubby na soupeřově polovině, automaticky prohráváš. Pokud krále shodíš poté, co leží všechny kubby na soupeřově polovině, stáváš se vítězem.

Jak házet kolíky a stavět kubby?

Házet musíš povinně spodním kyvadlovým způsobem - kolík získává zpětnou rotaci. Všechny další hody jsou přísně zakázány - nesmíš házet s náklonem naplocho, pouze svisle zdola

Kolíky v týmu může házet naprosto kdokoliv, klidně i bez střídání. Záleží jen na tom, jak se tým dohodne.

Při nahazování kubbů na protihráčovu stranu musí hráč stát oběma nohama za základní čárou. Při házení kolíky musí hráč stát za základní čárou (potažmo odhodovou linií) - přešlapy nejsou tolerovány. Jako přešlap se považuje i vykročení z pole z bočních stran.

Kubb musí mít neustálý kontakt se zemí (pokud ho nepřehazuješ na druhou polovinu hřiště)! To znamená, že ležící kubb musíš vždy postavit přes hranu - a pokaždé tak, aby stál na čtvercové (menší) podstavě. Otáčení, kroucení a stavění přes roh je zakázáno.

Pokud se stane, že kubb leží na čáře hřiště, musíš ho postavit na podstavu blíže hrací ploše. Pokud kubb leží přímo uvnitř hřiště, hráč si může vybrat, na kterou podstavu ho postaví - toto rozhodnutí se nedá později změnit. 

Auty a postihy aneb co se v Kubbu nesmí

  • Pokud kolík hodíš jinak, než je uvedeno v pravidlech (tzn. například hodíš kolík horizontálně, nebo uděláš přešlap aj.), hod je neplatný a situace se vrací do původního stavu (před tímto hodem).
  • Pokud kubb leží tak, že po postavení je více než polovina jeho základny ven z hřiště, je v autu.
  • Jakmile tým odhází všechny kolíky, určí se, kolik kubbů je v autu. Každý z kolíků, které jsou v autu, lze jednou opravit - zvednout z autu a zopakovat hod. Poté se znovu vyhodnotí, kolik kubbů je v autu. Pokud nadále jsou některé kubby v autu, protihráč tyto kubby umístí kamkoliv do příslušné poloviny hrací plochy. Jen pozor: Musí to být ve vzdálenosti 1 kolíku od krále a rohového kůlu.
  • Pokud je shozen kubb stojící na základní čáře dříve než kubb uvnitř pole, vztyčí se zpět na původní pozici.
  • Pokud je kubb stojící v poli shozen jiným vhozeným kubbem, je postaven na místě, kam dopadl. Pokud je vhozeným kubbem svržen kubb na základní čáře, je postaven na své původní místo.
  • Během hry nelze přibírat další hráče. Taktéž každý hráč z týmu se musí zúčastnit alespoň jedním hodem.

Pravidla hry KUBB si můžeš okořenit!

Pojď se s námi podívat na varianty hry Kubb pro zvědavé a odvážné hráče!

opt_kubb david hraje (2)

Větší šance na prohru

Pokud tým shodí všechny soupeřovy kubby je povinen shodit také krále, a to ještě v probíhajícím kole - jinak automaticky prohrává.

Pokud nastane situace, kdy jeden kubb ještě stojí a týmu zbývá poslední kolík, je lepší kolík zahodit pryč a kubb neshazovat. Nezbyl by žádný pokus na shození krále.

Záleží na pořadí!

A co takhle nesmět shazovat kubby v libovolném pořadí? Přesně tak, toto pravidlo ti totiž přikazuje shazovat kubby od nejbližšího ke králi k tomu nejvzdálenějšímu.

Kubb na kubb

Co si takhle postavit věž z kubbů? Až budeš házet kubb na soupeřovu polovinu, snaž se kubbem shodit další, stojící kubb. Tento kubb bude vztyč na jeho původní pozici a na něj postav vhozený kubb. Tím docílíš mnohem jednoduššího hodu a zabiješ dvě mouchy - tedy kubby - jednou ranou. Tímhle způsobem můžeš pokračovat donekonečna.

Uprav si hřiště, jak chceš!

Nemáš čas na dlouhou hru? Uprav si rozměry hřiště tak, jak ti to bude vyhovovat. Můžeš dát dohromady i dvě sady Kubbu a postavit si ultra velké hřiště! Aneb fantazii se meze nekladou.


Kubb je úžasná švédská hra, která s sebou nese spoustu zábavy a zážitků. Zaplní jakýkoliv čas strávený s rodinou, příbuznými, známými i kamarády. Věříme, že tě náš článek a videa o pravidlech Kubbu nalákaly k tomu, si tuhle top letní aktivitu užít ve vší parádě!

[Autor-Ája]