Jak hrát Warhammer Age of Sigmar

V novém videu ti David aka Dorreah z Rohaté Kostky vysvětlí, jak hrát Warhammer Age of Sigmar! Všechno ti ukáže na konkrétních příkladech a dostaneš několik tipů, jak se ve věcech snadno vyznat.

Ve hře Warhammer Age of Sigmar převezmeš jako hráč roli velitele jedné z mnoha armád a za pomoci jednotek a strategie bojuješ proti svému protivníkovi. Vítězství může být dané počtem pobitých jednotek, nebo splněním jiných, složitějších úkolů. Pro tento účel si každý hráč složí vlastní armádu, kterou pak vede do boje. Taková armáda je radostí a pýchou každého hráče, bitva s protihráčem tak slouží i jako ukázka svých vlastních výtvarných schopností.

Tip: Omrkni všechny aktuální produkty v sekci Warhammer: Age of Sigmar.

Co budeš potřebovat: 

  • svou armádu složenou z jednotek modelů 
  • knihu pravidel - Battletome - v té jsou uvedena pravidla pro tvoje jednotky a frakci, za kterou hraješ 
  • brožuru základních pravidel - ta je volně k dispozici ke stažení. 
  • hromadu šestistěnných kostek
  • palcový metr

Statistiky

Ještě před hrou bys měl pochopit statistiky jednotek, které jsou uvedeny v tzv. warscrolls. Na každém warscrollu jsou uvedeny statistiky pro model samotný, jeho zbraně a speciální pravidla, která může model mít a následně využít. Jako statistiky modelu jsou uvedeny: Move, tedy maximální vzdálenost, o kterou se může model pohnout, Wounds, počet bodů zranění, které může model utržit, než je odebrán ze hry, Save, odolnost jeho brnění a Bravery, statečnost modelu či jednotky.

U statistik zbraní je dále uvedena vzdálenost v palcích, do které může model se svým útokem útočit, počet útoků, potřebný hod na zásah jednoho útoku, v tomto případě musíte hodit na šestistěnné kostce „X“, nebo více, aby byl útok úspěšný. Úspěšné útoky pak musí stejným způsobem prohodit hod pro zranění. Rend je modifikátor pro Save hodnotu protivníka - pro úspěšné hody na zranění. Damage pak ukazuje, kolik bodů je nepřátelské jednotce ubráno za každý útok, který zranil a nebyl ubráněn brněním protivníka. 

Hra

Každá bitva, nehledě na scénář, se skládá z několika herních kol. Každé herní kolo je pak rozděleno na dva tahy, jeden tah pro každého hráče. Ve svém tahu má hráč možnost provést se svými jednotkami různé akce v celkem šesti fázích. Hero Phase, Movement Phase, Shooting Phase, Charge Phase, Fight Phase a Battleshock Phase. 

Hero Phase

Úplně první fází každého tahu je takzvaná Hero Phase. V této fázi hráčovi hrdinové upravují chod bitvy a podporují své svěřence řadou velitelských schopností. Každý hrdina má jinou takovou schopnost, je proto dobré své velitele pečlivě vybírat. V této fázi se také projevují magické schopnosti magických bytostí, které hráč ve své armádě má. Takoví kouzelníci a jejich destruktivní schopnosti mohou být v této fázi využiti pro podporu vlastních jednotek, nebo likvidaci nepřátelských 

Movement Phase

Poté, co velitelé armád rozdají rozkazy a podpoří své věrné vojáky v první fázi, je načase přejít k fázi druhé, ve které jsou provedeny přesuny jednotek po bitevním poli. Jednotky se mohou hýbat o maximum své pohybové vzdálenosti, nebo se mohou rozhodnout zrychlit svůj postup. V tom případě je k jejich maximálnímu pohybu přičten výsledek jednoho hodu kostkou. Taková jednotka však nemůže později v tomto tahu střílet nebo zaútočit do boje na blízko. Stejně tak se jednotka v boji na blízko může stáhnout. Platí pro ní však stejné zákazy jako pro jednotku, která běžela. Movement phase je hlavně manévrovací fází, kdy se hráči pokouší dostat své jednotky do výhodných pozic pro fáze následující. 

Shooting Phase

Některé jednotky nesou do boje zbraně pro boj na dálku. Takové nástroje dovolují jednotce zaútočit na nepřátele z bezpečné vzdálenosti. Jednotky takto vybavené mohou na cílovou jednotku zaútočit v případě, že protivníka vidí a jsou vzdáleny maximálně o vzdálenost, která je uvedená u statistik jejich zbraně na dálku. U statistik jejich zbraní jsou také uvedené potřebné hody pro zásah, zranění, modifikátor savu cíle a počet woundů, který úspěšný zásah odečítá.

Charge Phase

Ač mohou být zbraně na dálku efektivní, většina armád ze světa Age of Sigmar stále spoléhá na starou dobrou čepel. Zda se jednotka do boje na blízko dostane je rozhodnuto v Charge Phase. Jednotka, která je vzdálená maximálně 12 palců od jedné nebo více nepřátelských jednotek se může pokusit o útok. Hráč pak hodí dvě šestistěnné kostky. Pokud je výsledek roven nebo vyšší, než vzdálenost od nepřátelské jednotky, útok se povedl a modely jsou posunuty k nepřátelské jednotky. Pokud je výsledek nižší, útok selhal a jednotka zůstává stát na místě 

Fight Phase

Jednotky v boji na blízko mohou využít svých zbraní, aby své nepřátele udolali. Jaké zbraně má jednotka k dispozici je uvedeno v jejich warscrollu, stejně jako podmínky použití těchto zbraní. Modely mohou použít všechny své útoky i v případě, že mají zbraní více. Postup hodů je stejný jako ve střelecké fázi. U každé zbraně je uvedena nutná hodnota při hodu pro zásah a zranění, stejně jako rend a damage.

V této fázi mají oba hráči možnost způsobit poškození protivníkovi. Pokud probíhá několik bojů na blízko, pak se hráči střídají ve výběru jednotek, které jsou v boji na blízko. Ve výběru začíná hráč, jehož tah právě probíhá. Tato fáze končí v moment, kdy jsou dokončeny hody pro poslední nenominovanou jednotku a přechází se k poslední fázi. 

Battleshock Phase

Ztráty v bitvě jsou způsobeny nejen tím, jak jsou modely zraněny či zabity, mohou být způsobeny i útěkem z bojiště. To je symbolizováno poslední fází tahu, zvanou battleshock phase. V této fázi je proveden hod jednou šestistrannou kostkou pro každou jednotku, která v průběhu tahu utržila ztráty. K výsledku hodu je přičten počet padlých v tomto tahu a výsledek je porovnán s Bravery jednotky. K Bravery je následně přičteno jedna za každých deset modelů, které v jednotce jsou. Hráč pak odebírá ze hry tolik modelů, o kolik přesahuje součet hodu kostkou a ztrát hodnotu Bravery. Když je tento test proveden pro všechny zasažené jednotky, fáze končí a tím končí i hráčův tah. 

Nyní je na čase, aby protihráč provedl ty samé fáze.

Občas asi na nějakou fázi zapomeneš. Pak záleží na domluvě s protihráčem, jestli se vrátit nebo pokračovat. Sice je to komplikovanější, ale po tréninku se ve hře určitě vyznáš!

Sleduj nás na instagramu: @fyftstore
 

[Autor-dorreah]