Jak hrát Digimon TCG

Zajímá tě, jak se hraje Digimon karetní hra? V tomto článku a videu ti vysvětlíme všechna základní pravidla. Na pravou míru uvedeme i věci, které nás mátly, když jsme se hru sami učili.

Typy karet

Podobně jako v Magic: The Gathering nebo Pokémon TCG (také jde o sběratelské karetní hry) i Digimon obsahuje několik typů karet. Jsou to: digimoni, option karty a tameři (tamers).

Tip: Podívej se na všechny produkty k Digimon TCG, které máme skladem. Pokud tě zajímají i jiné sběratelské hry, omrkni kategorii Magic: The Gathering nebo Pokémon TCG

Digimoni

Digimoni jsou ty nejdůležitější karty – tvoje bytosti, které můžeš vyvíjet, útočit s nimi apod. Vlevo nahoře mají dvě ceny (cost). Ta horní bývá vyšší a je to cena, kterou platíš, když přichází konkrétní digimon do hry. Cena, která je pod tím, se platí, když chceš Digimona vyvinout. Vpravo nahoře je DP (damage points) digimona, tedy jeho síla. Když spolu digimoni bojují, ten, který má vyšší DP, vyhrává. Na řádku uprostřed vlevo je pak level digimona, který je důležitý pro vyvíjení. V obrázku ještě může být napsaná nějaká abilita, kterou digimon má – např. Tentomon má On Play abilitu, že když přijde do hry, můžeš odhalit horní kartu balíčku a když je to zelený digimon, můžeš si ho dát do ruky. On Play ability se ale dají zahrát jenom pokud hraješ digimona z ruky, ne když ho vyvineš. Někteří digimoni mají ještě Inherited efekt, tedy dědičný znak digimonů. Tato schopnost bývá napsaná na kartě úplně dole (u Togemona "When Attacking") a samotný daný Digimon ji nemá, tuto schopnost má až ten, kterého z něj vyvineš.

digimon-argomon-mindigimon-tentomon-mindigimon-togemon-min

Vyvíjení digimonů

Není omezeno, kolik evolvů můžeš za kolo udělat – klidně můžeš vyvinout všechny svoje digimony několikrát, jen na to musíš mít dost memory – o tom níže. Zároveň nemůžeš přeskakovat levely – třeba level 3 vyvinout na level 5. Nemůžeš vyvíjet ani směrem dolů. Taky můžeš vyvíjet jen digimony stejné barvy. Za každé vyvinutí si lízneš kartu.

Základní ability digimonů

Zmiňme několik častých abilit, které na digimon kartách najdeš.

Blocker – Umožňuje přesměrovat protihráčův útok na digimona s touto abilitou.

digimon-chrysalimon-min

Digi-burst – Umožňuje odhodit na trash pile podevoluce nějakého digimona výměnou za nějaký efekt.

Piercing – Když digimon útočí do protihráčova digimona, porazí ho a přežije, provádí tento digimon security check, jako by útočil do security karet.

digimon-hercules-kabuterimon-min

Security check +1 – Pokud digimon s touto abilitou útočí do security karet, protihráč otáčí o jednu víc.

digimon-aldamon-min

Option karty

Ty si můžeš představit jako kouzla nebo Item karty v Pokémonech. Tyto karty mají jednorázové efekty a po jejich zahrání karta ze hry mizí. Abys Option kartu mohl zahrát, musíš mít ve hře digimona nebo tamera stejné barvy. Option a Tamer karty můžou mít ještě ve spodní části karty Security efekt, který se stane ne když karta vstoupí do hry, ale při tzv. Security checku – viz níže.

digimon-option-needle-spray-min

Tamers

Tamers nebo tameři jsou trenéři. Jsou permanentní, takže nikam nemizí, zůstávají ležet na stole, když je zahraješ. Mají buď pasivní efekt a nebo je můžeš suspendovat (tapnout = otočit o 90 stupňů) a zahrát nějakou jejich abilitu jednou za kolo.

digimon-tamer-tai-kamiya-min

Balíček

Při hraní používáš svým způsobem dva balíčky – jeden o 50 kartách (zahrnující digimony, option a tamer karty) a druhý tzv. digi egg balíček o 0–5 kartách. Digi egg balíček o 0 kartách znamená, že žádný nemáš a tudíž hraješ jen s jedním balíčkem :D Jinak je digi egg balíček v raising area a můžeš z něho vyvíjet digimony – viz níže.

Každá karta může být v balíčku zastoupena až čtyřikrát. Ve hře je 6 barev: modrá, zelená, žlutá, černá, červená a fialová. Balíky jsou většinou jednobarevné.

Setup hry

digimon-set-up-min

Tvoje polovina stolu při hře bude vypadat takto. Vpravo nahoře je hrací deck, ze kterého si na začátku kola bereš jednu kartu. Pod ním je trash, tedy discard pile, kam pokládáš poražené digimony, použité option karty apod. Uprostřed je battle area, kde máš svoje tamery a digimony, kteří už jsou vyloženi do hry. Vlevo dole je raising area, kterou si vysvětlíme níže. Vlevo nahoře jsou security karty, o kterých si taky povíme níže.

Raising area

V raising area je digi egg balíček, ve kterém máš level 2 digimony. Může jich být 0–5, jak už jsme zmínili. Znamená to, že je nemusíš hrát vůbec. Na začátku hry tato vajíčka zamícháš a lícem dolů položíš. V Breeding fázi kola pak můžeš a nemusíš vajíčko vylíhnout nebo vyvinutého digimona poslat do hry. Karty v raising area nemůžeš používat na útočení, bránění ani nemůžeš využívat jejich schopnosti.

Průběh kola

Kolo má několik fází. První je Unsuspend fáze, dále Draw, Breeding a Main fáze.

Unsuspend fáze

Pokud máš nějaké svoje karty suspendnuté (tedy otočené o 90 stupňů), v této fázi je vrátíš do normální pozice.

Draw fáze

V Draw fázi si lízneš z balíčku vpravo nahoře kartu.

Breeding fáze

Tady vstupuje do hry digi egg deck, takže vajíčka. Můžeš s ním udělat jednu ze dvou akcí: buď vajíčko vylíhneš – vezmeš horní kartu a otočenou ji položíš vedle (tomu se říká hatch), nebo můžeš vajíčko poslat do hry, ale to až tehdy, když bude minimálně na levelu 3. Třetí možností je neudělat ani jedno z toho. Pokud už máš vylíhnuté jedno vajíčko, nemůžeš vylíhnout druhé. Chyba, kterou jsme sami dřív dělali, je vyvinout z vajíčka digimona a pak ho dát do hry ještě v tom kole – to je špatně. Vyvíjet se může jen v main fázi, dávat digimony z raising area do hry zase jen v breeding fázi, která předchází main fázi.

Main fáze

V Main fázi můžeš hrát digimony a vyvíjet je, hrát tamer a option karty, útočit a dělat všechny ostatní akce, které tvoje karty umožňují. 

Začátek hry

Na začátku hry oba hráči zamíchají svoje balíčky (i digi egg balíčky). Z 50karetního balíčku vezmou oba hráči 5 horních karet a dají je doleva nahoru jako security karty. Náhodně se rozhodne, kdo začne. Zajímavostí je, že oproti ostatním hrám se Digimoni liší v tom, že když si třeba dáte s protihráčem kámen–nůžky–papír, tak ten, kdo vyhraje, musí začínat. Není to tak, že by si vybral, zda chce, nebo nechce začínat, jako tomu je všude jinde. Pak se dá Memory gauge na nulu, to si taky blíže dovysvětlíme níže.

Konec hry

Hra může skončit dvěma způsoby. Méně častý je ten, kdy si hráč má na začátku kola líznout kartu z balíčku a už v něm žádnou nemá. V tom případě prohrává. Mnohem častěji hra končí tehdy, když zaútočíš na soupeře a on už nemá žádné security karty.

Útočení

Když se rozhodneš zaútočit digimonem, tak si můžeš vybrat, jestli útok půjde do protihráčova digimona, nebo do jeho security karet. Když digimonem útočíš, suspenduješ ho – otočíš o 90 stupňů. Suspendovaný zůstane až do dalšího kola (unsuspend fáze). Abys zaútočil na protihráčova digimona, musí být susepndován i on (třeba pokud v minulém kole útočil). Pokud není, nemůžeš na něho zaútočit. Při útočení se porovnávají DP Digimonů (číselný údaj, který najdeš na kartě nahoře vpravo). Digimon s nižším DP odchází do trash pile. Kdyby pod sebou měl ještě nějaké podevoluce, jdou do trash pile i ty. Pokud útočíš do protihráčových security karet, opět suspenduješ digimona, kterým útočíš. Protihráčova horní security karta se pak otočí. Běžně útoky do security karet nejdou nijak vyblokovat – jedině pokud máš digimona s abilitou blocker, která umožňuje přesměrovat útok na sebe. Otočená security karta může být digimon – v tom případě probíhá souboj a porovnávají se DP. Pokud je DP security karty nižší než útočícího digimona, jde security karta do trash pile. Pokud je DP security karty vyšší nebo stejná, jdou do trash pile obě karty – secuirty i útočící digimon. Někteří digimoni mají abilitu security attack +1, a to znamená, že pokud jimi útočíš do security karet, otáčí protihráč ne jen jednu, ale rovnou dvě, ale postupně. Postupně proto, že kdyby útočící digimon souboj prohrál a šel do trash pile, druhá security karta se neotáčí. Kdyby security kartou byla tamer karta nebo option karta, aktivuje se jejich Security efekt a tím útok končí. Cílem hry je zbavit protivníka všech security karet a pak na něj ještě naposledy zaútočit.

digimon-chrysalimon-mindigimon-aldamon-min

Dobré je zmínit, že digimoni mají vyvolávací únavu, takže pokud digimon přijde do hry, nemůžeš s ním to kolo útočit. Ale pokud digimona vyvineš, útočit s ním můžeš, protože už byl ve hře předchozí kolo. Kdyby chtěl hráč vyvinout suspendovaného digimona, tak ho unsuspenduje a nahoru položí jeho vývin do suspendované pozice.

Memory (mana)

Maně se v Digimonech říká Memory. Pro její měření se používá Memory gauge, což je v podstatě osa (na fotce žlutočervená), na které je až 10 memory pro každého hráče. Counterem položeným na ni se znázorňuje, kolik memory kdo má. Pokud má hráč memory třeba 4 a chce zahrát digimona, který stojí 3, posune counter na jedničku. Dokud se pohybuje v kladných číslech nebo je na nule, je pořád jeho kolo. Pokud by šlo do čísel záporných (protihráčových), jeho kolo automaticky končí a hraje protihráč. Neexistuje povinnost spotřebovat veškerou svou memory ve svém kole, můžeš prostě říct, že tvoje kolo končí a na řadě je protihráč. V takovém případě protihráč začíná s memory na trojce. Co je ještě důležité: memory opravdu končí na desítce, takže pokud má jeden z hráčů memory na jedničce, může utratit maximálně jedenáct za jednu kartu.

digimon-memory-gauge-min

Několik detailů, na které jsme narazili při učení

Když jsme se Digimony učili my sami, některé věci nám nebyly jasné. Teď už víme, jak to s nimi je, a proto ti tady svoje znalosti předáme.

Spouštění více abilit

Situace: hráč útočí a má dvě karty s abilitami podmíněnými útokem (když hráč útočí, stane se...). Pořadí, v jakém se ability odehrají, určuje vlastník karty. Pokud by druhý hráč měl třeba kartu s abilitou podmíněnou protihráčovým útokem, přednost má abilita toho hráče, který je právě na tahu.

"When digivolving" v raising area

Když vyvíjíš digimona v raising area, nespouští se "when digivolving" efekt (vlastnost, kterou může karta mít). Důvodem je to, že raising area je takový inkubátor, do kterého nemůže zasáhnout ani protihráč, ani hráč samotný.

Co je to "digivolution"

Pokud je na kartě napsáno digivolution, označuje to nižší výviny (podevoluce) daného digimona.

[Autor-Sony]