Jak složit Square-1? Návod pro začátečníky

Square-1 je něco naprosto odlišného, než dosud jakýkoliv milovník Rubikových kostek zná. Skládá se naprosto odlišně, má jinou notaci a celkově je mnohem těžší. Proto je to ale ideální hlavolam pro všechny milovníky výzev. A my ti dnes ukážeme, jak na to! Takže jak složit square-1?

 Víš, že Square-1 vymysleli dva Čechoslováci kolem roku 1990?

 

Notace Square-1 - to svět neviděl

Notace Square-1 se naprosto liší od obyčejné rubikovky. Značí se čísly, nikoliv písmenky, jak je zvykem. 

/ = slash; otočení o 180° ve zlomeném bodu kostky (zvrchu čára vypadá jako lomítko)

V závorkách máš 2 čísla -> první číslo je horní vrstva, druhé číslo je spodní vrstva. Číslo říká, o kolik se daná vrstva otočí po směru hodinových ručiček. Pokud je číslo kladné, znamená to směr hodinových ručiček. Pokud je číslo záporné, je to proti směru hodinových ručiček.

  • malé dílky (hrany) se počítají za 1,
  • velké dílky (rohy) jsou za 2.

square-1 značení kostky

square-1 notace kostky

0 = neotáčet

3 = otočit o 1/4 vrstvy

6 = otočit o 1/2 vrstvy; (180°) -> analogicky k obyčejné rubikovce v podstatě takové U2, popř. D2

Užitečné algoritmy

/ (6, 6) / -> prohodí žlutou a bílou stranu

/ (6, 0) / (6, 0) / (6, 0) -> otočí špatně orientovaný střední dílek

Jak držet Square-1

  • Je nepsané pravidlo, že by se Square-1 měl držet kratším středním dílkem doleva a delším doprava. Vždy, když pak budeš provádět slash (/), budeš otáčet pravou stranu.
  • Pokud si nechceš tvar kostky rozbít, udělej před slashem 1 a po slashi zase -1.

Jak složit Square-1

A konečně se dostáváme k tomu, jak samotný Square-1 složit. Soustřeď se a do půlhodinky to budeš mít!

1. krok - dostat Square-1 do tvaru krychle (Cube Shape)

Nejdříve si musíme dát všech 8 hran vedle sebe. Ve většině případů je to dost intuitivní, ale mohou nastat situace, kdy tu hranu chtě nechtě prostě nemůžeš dostat nahoru - na to existuje algoritmus: 

/ (-3, 4) / (2, 0) /

Kostku si nastav tak, aby bylo možné provést slash, a chybějící hrany ve tvaru L si nastav ve spodní vrstvě směrem k sobě. Po provedení algoritmu budeš mít všech 8 hran vedle sebe. Tento algoritmus ale nelze provést vždy - většinou se vždy stejně dostaneš do jedné ze dvou zobrazujících situací na obrázcích dole.

Jak dostat hrany do horní vrstvy

První situace, kdy už můžeš Cube Shape skládat, je všech 8 hran vedle sebe. Druhou situací je 7 hran vedle sebe a jedna samotná naproti. V každém případě si kostku vždy nastav tak, jak vidíš na obrázcích. Jakmile správně zorientuješ obrazce, proveď slash a znovu vrstvy srovnej. Při tomto postupu by se ti vždy měla z asymetrické kostky složit krásná krychle.

jak složit square-1, hrany u sebe

Jak složit square-1, jedna hrana mimo

2. krok - orientace rohů (žluté a bílé)

Nyní přichází čas na prohození rohů mezi vrstvami - tedy prohodíš žluté (černé) s bílými. Dej si pozor, abys prohodil/a správný roh na správnou stranu, abys pak stěny neměl/a opačně barevné, než by měly být. Záměrně říkáme "správnou barvu", ne žlutou barvu nahoru - a to protože některé kostky mají prohozené strany a skládají se i bílou stranou nahoru.

Rohy, které budeš prohazovat, si nastav do pravého předního rohu pod sebe a proveď následující algoritmus:

(0, -4) / (0, 3) / (0, 1)

výměna rohů na square-1

3. krok - permutace horních rohů

Když jsou všechny rohy ve správné vrstvě, přenes je do konečné polohy. Dvojici nesedících rohů dej na pravou stranu.

(1, 0) / (0, -3) / (0, 3) / (0, -3) / (0, -3) / (0, 6) / (-1, 0)

permutace horních rohů na square-1

4. krok - orientace hran

Nyní prohoď okraje horní vrstvy a spodní vrstvy tak, aby byly ve správné vrstvě. Chceš-li vyměnit dvě hrany mezi sebou, přesuň je do pravého horního a pravého dolního okraje kostky a poté proveď algoritmus:

(1, 0) / (0, -3) / (0, -3) / (-1, -1) / (1, 4) / (0, 3) / (-1, 0)

prohození hran na square-1

Tento postup opakuj, dokud se každá hrana nedostane do správné vrstvy. Nevadí, když nebudou přesně na svém místě - to bude náš další krok. Na konci tohoto kroku bys měl/a vidět vyřešenou bílou a žlutou/černou plochu.

5. krok - permutace spodních rohů

Ve druhém kroku jsme vyměnili všechny rohy horní a spodní vrstvy tak, jak patří. Nyní prohodíme spodní rohy tak, aby byly na správném místě. Pomocí níže uvedeného algoritmu prohoď dva přední rohy ve spodní vrstvě - tedy ty, které očividně na správném místě nejsou:

/ (3, -3) / (0, 3) / (-3, 0) / (3, 0) / (-3, 0) /

výměna rohů 2, square-1

6. krok - permutace hran

V tuto chvíli by měly být všechny hrany ve správné vrstvě. Zbývá je jen umístit do konečné polohy. Vyměň současně dvě hrany v horní a dvě hrany ve spodní vrstvě. Následující algoritmus prohodí pravou horní hranu se zadní horní hranou a pravou dolní hranu se zadní dolní hranou.

(0, 2) / (0, -3) / (1, 1) / (-1, 2) / (0, -2)

prohození hran 2, square-1

Po tomto kroku už by Square-1 měl být složený. Pokud ale i přesto některé hrany nesedí, máš paritu.

7. krok - parita

 Pokud k dokončení krychle zbývají pouze dvě hrany, máš paritu. Pomocí tohoto dlouhého algoritmu vyměň dvě hrany na vrcholu a pak se vrať do bodu 6.

/ (3,3) / (1,0) / (-2,-2) / (2,0) / (2,2) / (-1,0) / (-3,-3) / (-2,0) / (3,3) / (3,0) / (-1,-1) / (-3,0) / (1,1) / (-4,-3)

parita na square-1 a jak ji složit

Gratulujeme, nyní umíš složit square-1! Poklona - to totiž spousta speedcuberů vůbec neumí. A co ti takhle vybrat další hlavolamy z naší sekce Jiné tvary kostek? 

[Autor-Ája]