Jak na Siteswap? | Magie čísel ve světě žonglování

Zdravíme všechny pokročilé žongléry! Dnes bychom rádi ukázali pokročilou techniku siteswap juggling, se kterou se někdy setká každý žonglér, co to s žonglováním myslí smrtelně vážně. A co to tedy je?

Žonglování je mnohem více než pouhé házení a chytání míčků v vzduchu. Díky technice siteswap juggling mohou žongléři vytvářet složité vzory (patterns), které představují symfonii pohybu žonglovacích pomůcek. Pokud ses někdy divil/a, jak někteří žongléři dokáží tak snadno a plynule přecházet z jednoho vzoru do druhého, odpověď je pravděpodobně skryta v matematice siteswapu.

Tip: Vřele ti doporučujeme se podívat na náš Návod, jak žonglovat s 5+ míčky. Bude se hodit.

Co je to Siteswap?

Siteswap, někdy zvaný jako kvantové žonglování (quantum juggling) nebo cambridgeská notace (Cambridge notation), je matematická notace v žonglování, která popisuje posloupnost hození míčků, či jiných žonglovacích pomůcek (kruhy, kužely, …), kterými žonglér žongluje. Siteswap notation nám pochopit a popsat specifické vzory, které žonglér vykonává.

Tip: Všechny pomůcky na juggling najdeš v kategorii Žonglování.

Výšku hodu popisuje hodnota čísla

U siteswap notation je stěžejní, aby se střídaly výšky hodů. Rozdílnou výšku hodů nám určují čísla. Čísla dále dělíme na sudá a lichá.

  • SUDÁ ČÍSLA – nepřehazujeme z ruky do ruky, pouze vyhodíme kolmo nahoru.
  • LICHÁ ČÍSLA – přehazujeme z ruky do ruky.
0 = prázdná ruka. Žádný míček nevyhazuješ, tvá ruka je zkrátka prázdná.
1 = obyčejné kolmé (co nejkratší) přehození z ruky do ruky. Nevyhazuj míček do oblouku.
2 = výhoz kousek nad dlaň. Případně míček ani nemusíš vyhazovat – stačí, když ho na jednu dobu podržíš v ruce.
3 = klasický hod, zhruba do úrovně očí – střední přehoz z ruky do ruky.
4 = vyšší výhoz nad dlaň.
5 = vyšší oblouk než u klasické kaskády, výš nad hlavu.
6-9 obdobné jako předchozí. Výšky hodů se neustále prodlužují.
nad 9 = značené písmeny; 10 = a; 11 = b; 12 = c; …

Základní principy siteswapu

Každé číslo v siteswap notation reprezentuje počet dob v budoucnosti, než bude žonglérský předmět znovu vyhozen.

Například číslo 3 v siteswapu znamená, že míček je házen tak, aby byl znovu vyhozen za 3 doby.

"Myšlenkou siteswapu je sledovat pořadí, v jakém jsou míčky házeny a chyceny, a pouze to."

Jednoduché siteswap vzory

Siteswap "3" popisuje základní kaskádu se třemi míčky, kde každý míček házíš tak, aby byl chycen na 3. dobu.

  • trajektorie jednoho míčku tak bude: 1. doba výhoz, 2. doba vzduch, 3. doba catch

Siteswap "4" popisuje základní vzor se čtyřmi míčky, kde míčky letí nad dlaní, střídavě z každé ruky (kolmo nahoru). Tomuto triku se říká fontána.

  • trajektorie jednoho míčku tak bude: 1. doba výhoz, 2. doba vzduch, 3. doba vzduch, 4. doba catch

Složitější siteswap notation aneb siteswap generator náhodných čísel

Vzory můžeš kombinovat do delších sekvencí. Důležité je, že aritmetický průměr čísel v sekvenci říká, kolik míčků je potřeba pro daný vzor. Například pro "441" je průměr (4+4+1)/3 = 3, což znamená, že je to vzor pro tři míčky.

Výška hodu není přímo vyčíslená, jedná se o průměr hodů vůči sobě. Pokud chci házet siteswap v rychlejším tempu, hody budou obecně kratší. Pokud chci pomalé tempo, hody musí být úměrně delší (vyšší) – poměrně mezi sebou.

Lze libovolnou sekvenci čísel zažonglovat?

Správná odpověď je NE.

A proč tomu tak je? Inu, když by byly za sebou čísla 4 a 3, míčky by měly končit ve stejnou dobu na stejné ruce. A to prostě neštymuje...

Jak poznat validní siteswap?

Aby byl siteswap validní, musí splňovat určitá pravidla. Jedním z nejdůležitějších pravidel je, že v žádném chytu nesmíš chytit více než jeden míček. Matematicky lze validitu siteswapu ověřit pomocí algoritmu, který zkontroluje, zda se žádná dvě čísla neprotínají ve stejném chvatu. Siteswap Generator.

Součet čísel podělený počtem čísel musí být celé číslo.

př. (4+2+3):3=3

Siteswap se 3 míčky aneb ty nejzákladnější siteswaps

Pojďme si předvést nejjednodušší siteswapy. Lehčí už to, bohužel, nebude. Ale nevěš hlavu - společně to zmákneme!

Poznámka: V rámci usnadnění píšeme postupy počínající pravou rukou. Pokud jsi levák, klidně postupuj zrcadlově. Stejně to budeš muset umět na obě strany - tak či tak.
Pravá ruka = P
Levá ruka = L

423

423 je jeden z nejzákladnějších siteswapů. Proveď v pravé ruce hod 4 (rovný výhoz nad úroveň hlavy), pak v levé ruce 2 (mírně nadhoď nebo na dobu podrž) a pak v pravé ruce hod 3 (z ruky do ruky do úrovně očí).

Tyto vzorce se tzv. cyklí – to znamená, že jakmile provedeš vzorec 423, bude následovat hned vzápětí ten stejný ➡ 423-423-423-423 …

Pozor ale – jakmile provedeš vzorec podruhé, bude zrcadlový. To znamená, že pokud jsi pravou rukou vyhazoval/a 4 a 3, nyní budeš 4 a 3 vyhazovat levou. Tedy:

P 4 - L 2 - P 3 | L 4 - P 2 - L 3

531

Vyhoď míček vysokým obloukem z pravé ruky do levé (5), vzápětí z levé ruky vyhoď do pravé ruky míček do úrovně očí (3) a hned na to si zase z pravé ruky rychle kolmo přehoď míček do levé (1). A pak hned zopakuj, obráceně.

P 5 - L 3 - P 1 | L 5 - P 3 - L 1

 441

U tohoto patternu provedeš dvě rovné čtyřky (z pravé ruky 4, pak 4 z levé ruky) a pak míček přendáš rychle z ruky do ruky (1).

P 4 - L 4 - P 1 | L 4 - P 4 - L 1

4440

Nyní hned za sebou střídáš tři čtyřky a pak dobu počkáš – 4 pravá, 4 levá, 4 pravá, 0 nic.

U tohoto patternu ruce nestřídáš – prostě pravou rukou budeš pořád házet čtyřky a levou rukou čtyřku a počkáš. Pravá ruka tak pojede na vyšší obrátky (pokud jsi levák, tak samozřejmě levá). V tomto vzorci totiž není žádné liché číslo, které by míčky přehazovalo do druhé ruky.

P 4 - L 4 - P 4 - L 0

3

Zvyknul/a sis na vícero číslíček a najednou na tebe vytáhneme jen jednu troječku - co to asi tak může znamenat? Naštěstí jde jen o klasickou kaskádu – míčky totiž házíš pořád dokola 3, 3 a 3. Jednou trojkou se tento vzorec pouze zjednodušuje.

3 P - 3 L - 3 P | 3 L - 3 P - 3 L

Toto obecně platí u všech siteswapů s více míčky. Pokud hážeš fontánu 4, 4, 4 a 4 (se čtyřmi míčky!), sideswap se značí 4. Pokud hážeš 5, 5, 5, 5 a 5 (s 5 míčky), značí se 5.

Siteswap se 4 míčky

534

Pravá 5, levá 3, pravá 4 – levá 5, pravá 4, levá 4… A tak dále, už to znáš. 5 je nejvyšší, 3 je nejnižší a 4 je rovný hod.

P 5 - L 3 - P 4 | L 5 - P 3 - L 4

Tady už to začíná lézt trochu na mozek, co? Pokud jsi milovník matematiky, tak tě siteswap s více míčky určitě fascinuje. Na netu je mimochodem spousta matematických diagramů a vyjádření hodů v čase. Haluz.

633

Pravá 6 (vysoký rovný), levá 3, pravá 3 – levá 6, pravá 3, levá 3, …

P 6 - L 3 - P 3 | L 6 - P 3 - L 3

7531

P 7 - L 5 - P 3 - L 1

Musí se siteswapy cyklit?

Ne, nemusí. Například u triku 7531 je typické, že žonglér žongluje fontánu (v řeči siteswapu 4444…) a naváže trikem 7531, pak znova do fontány.

Cyklit nemusíš ani 534 – uděláš 5 a 3 a 4 už je vlastně součástí té fontány. Tedy:

P 5 - L 3 - P 4 - L 4 - P 4 - L 4

Obdobně i u 633:

P 6 - L 3 - P 3 - L 4 - P 4 - L 4 - P 4

Tip: Můžeš kombinovat klidně i 633 4444 53 4444 a tak dále. Fantazii se meze nekladou.
Tímto způsobem i trochu necháš odpočinout mozek – pattern provedeš jednou a pak se vrátíš k tomu, co už skvěle umíš.

Co jsou excitované siteswapy?

Excitované siteswapy (excited siteswaps) nemohou začít z běžného triku, a to proto, že jsou asymetrické. To znamená, že potřebuješ, aby se ti na začátku nahromadily míčky v jedné ruce.

561

Jedním z nich je například 561 – 5 P - 6 L - 1 P - 5 L - 6 P - 1 L. U tohoto triku ti, i kdyby ses sebevíce snažil/a, fontána nebude nikdy navazovat, protože by v jednu chvíli byly 2 míčky v jedné ruce.

Pokud ale hodíš tzv. alternativní začátek 562, už ti z fontány 561 navazovat bude. Pro přechod z fontány proveď:

4444 – 562 – 561 – 561 – 561…

Když se chceš vrátit, zase potřebuješ nějaký mezihod – třeba trojku.

Synchronní siteswapy

Synchronní (synchra) siteswapy se zapisují do závorek. Označují triky, kde vyhazuje pravá i levá ruka zároveň (čili se nestřídají). Samozřejmě se tato skutečnost musí nějak zdůraznit. Proto se při zápisu používá závorka a znak „x“.

(6x, 4) (2, 4x)*

Synchronním trikem se 4 míčky je například (6x, 4) (2, 4x)*

  1. doba - P 6x ; L 4
  2. doba – P 2 ; L 4x

X znamená, že hážu křížem. Pokud není x, značí to rovný hod.

* značí opakování na druhou stranu.

 

V synchronních siteswapech existují pouze sudá čísla! A to proto, protože potřebujeme, aby hod trval sudý počet dob. Zkrátka hážeš dvěma rukama v jednu dobu, pak jednu dobu nehážeš žádnou rukou.

Typický trik s hvězdičkou je (6x, 4)* (5 míčků) -> místo toho, aby se psalo (6x 4) (4, 6x), píšeš prostě hvězdičku.

Multiplexy aneb další závorky

Teď rychlá zmínka o tzv. multiplex tricích. Ty se značí do hranaté závorky a znamená to, že míčky jsou vyhozeny ve stejnou dobu.

Tzn. - pokud mám multiplex [64], vyhodím ve stejnou dobu hod 6 a 4. Míčky samozřejmě dopadnou v odlišnou dobu kvůli rozdílné výšce.

Pár siteswaps s 5 míčky

744

P 7 - L 4 - P 4 | L 7 - P 4 - L 4

97531

P 9 - L 7 - P 5 - L 3 - P 1 | L 9 - P 7 - L 5 - P 3 - L 1

645

P 6 - L 4 - P 5 | L Ž - P 4 - L 5

(6x, 4x)

1. doba - P 6x ; L 4x

2. doba - P 6x ; L 4x

3. doba - P 6x ; L 4x

4. doba - …

(8x, 4) (4, 4)

1. doba – P 8x ; L 4

2. doba – P 4 ; L 4

3. doba – P 8x ; L 4

4. doba – P 4 ; L 4

5. doba - …

A pro největší fajnšmekry siteswapy s 6 míčky

855

P 8 - L 5 - P 5 | L 8 - P 5 - L 5

9555

P 9 - L 5 - P 5 - L 5

864

P 8 - L 6 - P 4 | L 8 - P 6 - L 4

 Tento siteswap je náročnější na timing. Obecně platí, že čím více rozdílných výšek, tím je pattern složitější.

b9531

P b (11) - L 9 - P 5 - L 3 - P 1 | L b | P 9 - L 5 - P 3 - L 1


Siteswap je fascinující spojení matematiky a umění žonglování, které umožňuje žonglérům rozvíjet své dovednosti na zcela nové úrovni. Ať už jste začátečník nebo pokročilý žonglér, pochopení principů siteswapu ti může otevřít dveře do světa nekonečných možností a patternů. Takže... co ty na to, troufneš si na siteswap?

[Autor-Ája]