Kouzla s kartami pro začátečníky i pokročilé

Dejf tě naučí 3 matematická kouzla s kartami pro začátečníky

Tip: Všechny karty najdeš v sekci Cardistry. Podívej se i na karty v podkategorii Kouzelnické karty

Nalezení jedné karty

Dej divákovi z balíčku 52 karet vybrat 9 z nich, ani jeden z vás neví, které to jsou. Na jednu z nich se divák pak podívá a položí ji na vršek balíčku devíti karet tak, aby zase nebylo vidět, která to je. Ty jako kouzelník pak přiklop všechny ostatní karty na divákem vybrané.

Následuje celkem komplikovaný postup. Budeš počítat od desíti do jedné a skládat karty na hromádky. Pokud se trefíš s počítaným číslem a hodnotou karty, začínáš novou hromádku. J, Q a K mají hodnotu 10, eso 1. Pokud se netrefíš v průběhu počítání do 1, jednou kartou hromádku zakryješ. Hromádky udělej čtyři, zbytek karet odlož. Sečti čísla hodnot vrchních karet hromádek. Ze zbylých karet odpočítej číslo, které vyšlo v součtu. Karta, ke které se takto dostaneš, je divákova karta ze začátku.

 

Nalezení dvou karet

Můžeš dvěma divákům dát každému vybrat kartu, nebo dát vybrat dvě karty jednomu divákovi. Udělej to tak, že předpovíš, jaké si vybere. Pak karty z balíčku po jedné odkládej a kdykoli divák řekne stop, může vložit svou vybranou lícem nahoru. Když vloží jednu, přiklop celý balíček a znovu od vrchu odkládej karty po jedné, až divák řekne stop, vloží druhou vybranou lícem nahoru.

Pak divákovi ukaž svou předpověď. Nejsou to ty, které si vybral. Když ale balíček rozhrneš, předpovězené karty budou přesně vedle divákových otočených karet.

Funguje to tak, že když si divák na začátku vybírá kartu, ty zjistíš, která je ve výběru rozhrnutých karet poslední a první. Kdyby si vybral zrovna ty dvě nebo jen jednu z nich, je dobré si je zapsat nebo zapamatovat předem. První karta, kterou divák vloží bude na konci triku vedle poslední karty ze začátku kvůli tomu, že po vložení první karty balíček přiklopíš. Stejný je princip i s druhou vloženou kartou.

 

Nalezení tří karet

V tomto kouzle si divák bude muset zapamatovat tři karty nebo každý ze tří diváku jednu. Dej divákovi balíček 52 karet zamíchat a nech ho tři karty vybrat. Ze zbylých karet udělej čtyři hromádky: 14 karet, 15 karet, 15 karet, 5 karet. Jedna z divákových karet se umístí na balíček o čtrnácti kartách a přiklopí divákem rozděleným balíčkem 15 karet. Postup se opakuje do té doby než jsou vloženy všechny tři divákovy karty. Vždycky přiklápíš následující hromádkou. Pak hromádky poskládej dohromady a nech diváka na střídačku dávat karty obrázkem nahoru a obrázkem dolů. Až to udělá, opakuje to stejné s hromádkou, kterou dával obrázkem nahoru a pak znova a znova, až mu zbydou jen tři karty obrázkem dolů. Jsou to jeho tři karty ze začátku.

 

Podívej se i na naše starší video, ve kterém tě tři karetní triky naučí Jakub Píše!

 

[Autor-dejf]