Polootevřený opening ♟ (2. díl série Jak na šachová zahájení?)

Miluješ šachy? V dnešním článku se zaměříme na polootevřená zahájení. Ty vznikají tehdy, když na bílého 1. e4 odpoví černý jiným tahem než 1… e5. Protože hra už od začátku není symetrická, dochází často k bojím na opačných stranách šachovnice. Typické je také to, že bílý obsazuje střed a černý se na něj snaží v průběhu hry zaútočit. Společně se zaměříme na tři polootevřená zahájení - Sicilskou obranu, Francouzskou obranu a Caro-Kann.

polootevřená zahájení

Jestliže jsi sem zabrouzdal/a, aniž bys četl/a První díl - Otevřená zahájení, vřele doporučujeme si jej přečíst jako první. 

 

Sicilská obrana - nejpopulárnější zahájení

Tohle zahájení začíná tahy 1. e4 c5.

polootevřená zahájení Sicilská hra první tah

V dnešní době se jedná o nejčastější odpověď na 1. e4. A samozřejmě, jako v každém šachovém zahájení existuje spousta různých variant, ale my se podíváme na ty nejčastější.

1. Varianta s druhým tahem 2. Jc3

Tahle varianta je spíš zavřená, bílý zezačátku nehraje d4, jak je to v jiných variantách. Raději volí d3 a bělopolného střelce vyvine na g2. Černý podobně vyvíjí svého černopolného střelce na g7 a ovládá pole d4.
Konkrétní varianta by mohla vypadat přibližně takhle: po 2. Jc3 následuje 2…Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.Se3 nebo 6.f4.

polootevřená zahájení sicilská obrana

2. Varianta s druhým tahem 2. d4

Samozřejmě i v Sicilské obraně existuje i gambitová varianta. Po dobrání pěšce 2… cxd4 jsou další tahy 3.c3 dxc3. Pokud černý gambit přijmout nechce, může místo braní pěšce zahrát například 3…Jf6 nebo 3…d5.

polootevřená zahájení sicilská obrana

Bílý obětuje svého pěšce za rychlejší vyvinutí figur. Obecně ale platí, že za pěšce nedostane takovou výhodu, aby se gambit úplně vyplatil.

3. Varianta s druhým tahem 2. Jf3

Asi nejčastější varianta je za bílého zahrát v druhém tahu 2. Jf3. Černý má několik možností, jak odpovědět.

3.1

První možností je 2… Jf6. Odpovědí může být 4. e5 Jd5 a 4. Jc3.

polootevřená zahájení sicilská obrana

V této variantě má bílý lehkou výhodu. Ovládá totiž více prostoru.


3.2

Další odpovědí na 2. Jf3 může být e6. Na tu může navazovat přechod do varianty čtyř jezdců. Další tahy mohou být 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6.

polootevřená zahájení sicilská obrana

 Jestli si chceš zjistit ještě něco o Hře čtyř jezdců, mrkni na náš článek o otevřených zahájeních.

 

3.3

Na 2. Jf3 je možné zahrát také 2… Jc6. Tahle varianta má jméno Moderní dračí varianta. Pokračování za bílého je 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6. Další pokračování může být 5.Jc3 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4.

Moderní dračí varianta zahájení

3.4

Existuje i varianta s 2… d6. Dále pokračuje 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Sg5 (ale možnosti jsou i 6.Se2, 6. Se3, 6. Sc4 nebo 6. f4)

sicilská obrana šachy polootevřená zahájení

V této variantě je vidět, jak Sicilská obrana funguje. Bílý ovládá na začátku hry střed, ale jakmile se přejde do střední hry, černý na střed útočí a snaží se ho získat. Kvůli otevřenému c sloupci je jasné, že černý půjde krále schovat do malé rošády, zatímco bílý má na výběr jak malou, tak velkou rošádu.

Francouzská obrana

První tahy Francouzské obrany jsou 1. e4 e6.

francouzská obrana

Podobně jako v Sicilské obraně, i tady bílý ovládá střed. A na ten může černý útočit. Za černého je potřeba myslet na bělopolného střelce, který často zůstává v základním postavení, když ho hráč nestihne vyvinout.

1. Varianta s druhým tahem 2. Jc3

Pokračování po 2. Jc3 je 2… d5 3. Jf3 Jf6 4.e5 Jfd7 5.d4 c5 6.dxc5.

francouzská obrana 1. varianta

V této variantě má bílý sice vyvinuté jezdce, ale bude se muset snažit, aby udržel pěšce na e5. Černý má dobrou pozici ve středu šachovnice, ale nesmí zapomenout na bělopolného střelce.

2. Varianta s druhým tahem 2. d4

2.1

Na 2. d4 existuje mnoho odpovědí. Pokud ale třeba Francouzskou obranu tolik nehraješ, nejjednodušší je přejít do výměnné varianty. Ta následuje 2… d5 3.exd5 exd5.

francouzská obrana 2. varianta

Za bílého by další tahy měly vypadat tak, že vyvine figury Jf3, Sd3, Sd5 a 0-0 se zrcadlovým postavením za černého.

2.2

Pokud se ti do výměnné varianty úplně nechce, dá se střed i zablokovat. Po 2. d4 d5 3. e5.

francouzská obrana 2. varianta

Následuje útok na bílého pěšce na d4 tahy 3… c5 s pokračováním 4.c3 Jc6 5.Jf3 Db6. I tady platí, že bílý se snaží udržet své pěšce na d4 a e5, zatímco černý se na ně snaží zaútočit.

Caro-Kann

V tomto zahájení začínáme tahy 1. e4 c6.

caro kann

Plánem černého je zahrání tahu d5 a ovládnutí středu šachovnice. Výhodou oproti Francouzské obraně je to, že si černý hned prvním tahem neuzavírá svého bělopolného střelce.

1. Varianta s druhým tahem 2.Jf3

Myšlenka této varianty za bílého je co nejrychlejší vyvinutí jezdců. Dále varianta může pokračovat 2...d5 3.Jc3 Sg4 4. h3 s dobráním jezdce na f3.

caro-kann 1. varianta

2. Varianta s druhým tahem 2. d4

2.1

Další možností je varianta s 2.d4 d5 3.e5 s rychlým vývinem střelce Sf5.

caro-kann 2. varianta

Pro další tahy se může bílý rozhodnout pro klidnější variantu 4.Jf3 e6 5.Se2 nebo agresivnější 4.Jc3 e6 5.g4.

2.2

I tady existuje výměnná varianta, která vypadá takhle: 2.d4 d5 3.exd5 cxd5.

caro-kann výměnná varianta

Za bílého následuje Sd3 a c3, upevnění pěšce na d4 a zároveň zabránění tahu Sf5 za černého.

2.3

Podobně vypadá i varianta se jménem Panovův útok. Tam po 2. d4 následuje 2…d5 3.exd5 cxd5 4.c4 s dalším 4… Jf6 5. Jc3.

caro-kann 2. varianta 

Pokud s šachy teprve začínáš, určitě není nutné pamatovat si všechny varianty, které jsou v článku popsané. Vyber si tu, která tě zaujala pro každé zahájení, a vyzkoušej si ji v partiích.

A jestli se chceš naučit další zahájení v příštím článku se zaměříme na zahájení zavřená. A tím i ukončíme naši trilogii tutoriálů šachových zahájení!

[Autor-FYFTtalent]