Význam volného času pro lidstvo

Celý FYFT se točí kolem volného času, už i samotný název: Fill Your Free Time, tedy: vyplň svůj volný čas. Proto si dnes přiblížíme, jak to s tím volným časem vlastně je a proč je nejen pro nás, ale i pro celé lidstvo tak významný a jak způsob jeho trávení ovlivňuje společnost.

Co je to volný čas?

První definici volného času najdeme už ve starověkém Řecku: Aristoteles chápal volný čas jako dobu pro rozjímání a intelektuální činnost. Má člověku pomoci zdůraznit vnitřní hodnotu, která nevede k žádnému praktickému cíli, ale nejde o žádné lenošení, naopak. Jde o rozvíjení talentu pro radost a touhu podobat se bohům. Řekové navíc podle volného času posuzovali míru štěstí a taky svoboda byla definovaná tím, že člověk nemusí pracovat.

Tip: Rozvíjej svůj talent se smysluplnými koníčky – u nás jich je hromada.

 

aristoteles

Rozšíření volného času

Volný čas nabyl pro velkou část populace většího významu až s vědeckotechnickou revolucí, kdy lidskou sílu nahradily stroje. Od 20. let minulého století se ve většině zemí postupně zkrátila pracovní doba i pracovní týden a volný čas se stává sociálním fenoménem. Joffre Dumazedier, klasik sociologie volného času, vymezil podmínky vzniku volného času. Jednak jde o to, že povinnosti člověku neuděluje komunita, jsou individuální – člověk sám má právo zvolit si práci i náplň volného času. A jednak se práce v moderní společnosti řídí vůlí člověka, ne přírodou, proto lze snadno práci a volný čas oddělit. Volný čas mimo jiné definuje tím, že jednotlivce uspokojuje, zahrnuje hledání radosti a potěšení. Funkcemi volného času jsou pak odpočinek, rozptýlení a rozvoj osobnosti. Nezapomeňme taky na socializaci.

Tip: Hledání radosti a potěšení, to zní jako hraní si. Máme i článek o tom, proč je důležité si hrát. Tak třeba tě inspiruje.

Znovustvoření?

Zajímavým slovem, které s volným časem také souvisí, je rekreace. Pochází z latinského “creare”, což znamená tvořit. Předpona re naznačuje vratný charakter, rekreace je tedy něco jako znovustvořit. Znamená to, že by člověk měl svůj volný čas využívat k rozvoji, který je ale závislý čistě na motivaci jedince.

Význam volného času pro společnost

Zejména to, jak tráví volný čas mládež, je významné pro rozvoj společnosti: urychlí se tak rozvoj specifických schopností a zároveň se potlačuje rozvoj negativních sociálních rysů. Volný čas tak pak má i ekonomický význam. Podněcování jejich zájmové činnosti tvoří i předpoklad pro budoucí profesionální orientaci.

Tip: Nejen pro mládež pořádáme spoustu eventů u nás na pobočce v Praze. Každý všední den se u nás pořádají srazy komunit okolo různých hobby a o víkendech větší soutěže.

DSC07622-min

Máme ho dost?

Teoreticky ano. 24 hodin každého dne můžeme rozdělit na třetiny: 8 hodin spánku, 8 hodin práce a 8 hodin volného času. Ale všichni víme, že 8 hodin denně na koníčky nemáme. Do volného času se nedá počítat základní péče o tělo ani povinnosti v rodině a domácnosti, natož tak třeba cesty do práce a školy. Děti a mládež mají volného času víc, a proto se taky často zajímají o širší spektrum aktivit než dospělí. Ať už jsme na tom jakkoliv, i pár minut smysluplně volného času denně má význam a my jsme tu pro to, abychom ti nabídli vhodnou zábavu přímo pro tebe. Prohlédni si naši nabídku a sjakýmkoliv dotazem se na nás obrať ať už na Instagramu, Facebooku nebo přes e-mail.

[Autor-Ája]